روی پل دخترکی بی پاست

روی پل دخترکی بی پاست

بفهمن آدمی
بهت گندم نشون میدن

وقتی بدون هیچ حریمی میتوان چت کرد

وقتی بدون هیچ محدودیتی میتوان پست خصوصی گذاشت و نظر خصوصی

چه کسی میتواند ما را حفظ کند

به جز تقــــوا .


نام نویسنده: نام آشنا
۳ نظر ۰۳ تیر ۹۳ ، ۱۹:۳۰
رقَـیـه ..
من منتظرت شدم ولی در نزدی

بر زخم دلم گل معطر نزدی

گفتی که اگر شود می آیم اما

مرد این دل و آخرش به او سر نزدی
۳ نظر ۰۳ تیر ۹۳ ، ۱۹:۱۲
رقَـیـه ..