روی پل دخترکی بی پاست

روی پل دخترکی بی پاست

بفهمن آدمی
بهت گندم نشون میدن

قبله ی دانایی کجاست؟

جمعه, ۲ مهر ۱۳۹۵، ۱۱:۱۶ ق.ظ

اما دانستن و گاهی حتی خواستن

به کار آدم نمی آید، باید ضرورت پیش آید،

باید نیاز به آن، عشق به آن مثل خوره مغزت را بخورد..