روی پل دخترکی بی پاست

روی پل دخترکی بی پاست

بفهمن آدمی
بهت گندم نشون میدن

عزیزخدا شدن

يكشنبه, ۱۲ مرداد ۱۳۹۳، ۰۲:۰۲ ق.ظ

برای یوسف شدن


  باید قید زلیخاها را زد!   

  

  عزیز خدا شدن بهایی دارد.


نام نویسنده: آشنا

۹۳/۰۵/۱۲
رقَـیـه ..

زلیخا

عزیز خدا

یوسف