روی پل دخترکی بی پاست

روی پل دخترکی بی پاست

بفهمن آدمی
بهت گندم نشون میدن

بخوان و بخوان و بخوان

پنجشنبه, ۲۸ خرداد ۱۳۹۴، ۱۱:۳۰ ب.ظ


اگر می نمی خواهی به دست هیچ استبدادی گرفتار شوی فقط یک کار کن:


بخوان و بخوان و بخوان.

از:علی شریعتی

۹۴/۰۳/۲۸