روی پل دخترکی بی پاست

روی پل دخترکی بی پاست

بفهمن آدمی
بهت گندم نشون میدن

همه هیچی

شنبه, ۱ آبان ۱۳۹۵، ۰۵:۲۹ ب.ظ

  به خاطرِ

 یک دوست

 دل که هیچ

 غرور کع هیچ

اعتماد که هیچ

سرمایه که هیچ

همه، هیچ میشی 

هیچِ هیچِ هیچِ 

این بغضُ

نمیشه، نمیشه

فرو خورد و داد پایین گلو

به همین راحتی، راحت

 داغونِ داغون خودت و خودت میشی

وقتی میگن چی شده، میگی:هیچی

هیچی، هیچی
۹۵/۰۸/۰۱
رقَـیـه ..