روی پل دخترکی بی پاست

روی پل دخترکی بی پاست


ﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﮐﺎﺭ ﮔﺮﺍﻥﻗﯿﻤﺖ ﺭﻭﯼ ﻣﯿﺰﻡ ﺑﺮﺍﯼ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﻣﻬﻢ، ﻭﺍﺑﺴﺘﻪﺍﻡ. ﺍﻣﺎ ﺑﻪ ﺟﻌﺒﻪﯼ ﺁﺑﺮﻧﮓ ﺑﯽﺧﺎﺻﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﯾﺎﺩﮔﺎﺭ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﮐﻮﺩﮐﯿﻢ ﺍﺳﺖ ﺩﻟﺒﺴﺘﻪ.
ﻭﺍﺑﺴﺘﮕﯽﻫﺎ ﺭﺍ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻭ ﻭﺍﻟﺪﯾﻦ ﻣﯽﺁﻣﻮﺯﻧﺪ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ،
ﺍﻣﺎ ﺩﻟﺒﺴﺘﮕﯽﻫﺎ ﺍﻧﻌﮑﺎﺱ "ﺧﻮﺩ ﻭﺍقعی من" ﻫﺴﺘﻨﺪ...

محمدرضا شعبانعلی

اینستا roghaieh76


نیروی بی نام

جمعه, ۳۰ مهر ۱۳۹۵، ۰۱:۰۲ ق.ظ
  نه اینکه دلت نخواد، میخواد اما نمی تونی، پاهای بی رمقت همراهیت نمی کنن، سفت به زمین چسبیدن، ول نمی کنن، میخوای  بری ولی چشم هات دست بردار نیستن، پلک نمی زنن، نه اینکه نخواسته باشی، میخوای اما نمی تونی، میخوای بری ولی ... این نیروی بی نام  ولت نمی کنه.

بعضی وقتا می دونی درست چیه اما همیشه که نباید درست بود، وقتی بیش از حد وجودت داری لبریز درست بودن میشی و باعث ندیده شدن غلط میشی، اون جا، جا می خوری درست، غلط بوده، غلط، درست بوده.. این نیروی بی نام اسمش چیه؟ 
موافقین ۷ مخالفین ۰ ۹۵/۰۷/۳۰
رقَـیـه ..