روی پل دخترکی بی پاست

روی پل دخترکی بی پاست

بفهمن آدمی
بهت گندم نشون میدن

نیروی بی نام

جمعه, ۳۰ مهر ۱۳۹۵، ۰۱:۰۲ ق.ظ
  نه اینکه دلت نخواد، میخواد اما نمی تونی، پاهای بی رمقت همراهیت نمی کنن، سفت به زمین چسبیدن، ول نمی کنن، میخوای  بری ولی چشم هات دست بردار نیستن، پلک نمی زنن، نه اینکه نخواسته باشی، میخوای اما نمی تونی، میخوای بری ولی ... این نیروی بی نام  ولت نمی کنه.

بعضی وقتا می دونی درست چیه اما همیشه که نباید درست بود، وقتی بیش از حد وجودت داری لبریز درست بودن میشی و باعث ندیده شدن غلط میشی، اون جا، جا می خوری درست، غلط بوده، غلط، درست بوده.. این نیروی بی نام اسمش چیه؟ 
موافقین ۷ مخالفین ۰ ۹۵/۰۷/۳۰
رقَـیـه ..