روی پل دخترکی بی پاست

روی پل دخترکی بی پاست

بفهمن آدمی
بهت گندم نشون میدن

.

جمعه, ۹ مهر ۱۳۹۵، ۱۰:۵۳ ب.ظ

هیچ وقت

 سعی نکن

 خودت رو

 تو دل کسی 

جا کنی


 امتحان کردم 

.

.

بی فایدس


ارزش 

شکسته شدنت رو 

نداره

۹۵/۰۷/۰۹
رقَـیـه ..