روی پل دخترکی بی پاست

روی پل دخترکی بی پاست

بفهمن آدمی
بهت گندم نشون میدن

به همین سادگی

چهارشنبه, ۷ مهر ۱۳۹۵، ۱۰:۳۴ ق.ظ

چقدر ساده . چقدر ساده . چقدر ساده می توان عاشق شد، چقدر ساده می توان دل ربود، چقدر ساده ! اما تنها فایده این عشق ... حسرت است که نه می توان 

ابرازش کرد و نه می توان پنهان .

موافقین ۱۷ مخالفین ۰ ۹۵/۰۷/۰۷
رقَـیـه ..