روی پل دخترکی بی پاست

روی پل دخترکی بی پاست

بفهمن آدمی
بهت گندم نشون میدن

که نگاه دور دوری به تو گاه گاه دارم

چهارشنبه, ۶ مرداد ۱۳۹۵، ۰۱:۳۶ ق.ظ

تو به محتشم نداری نظری و من به این خوش


که نگاه دور دوری به تو گاه گاه دارم