روی پل دخترکی بی پاست

روی پل دخترکی بی پاست

بفهمن آدمی
بهت گندم نشون میدن

پایان

سه شنبه, ۱۱ آبان ۱۳۹۵، ۱۱:۲۸ ب.ظ

خاطره ها می مانند اما تو نمان.

۹۵/۰۸/۱۱
رقَـیـه ..